ενημέρωση: αυτή είναι η εβδομάδα που οι ενότητες ολοκληρώνονται. Οι επόμενες εβδομάδες και μέχρι την Πέμπτη 14 Απριλίου θα εχουμε την ευκαιρία να Παρουσιάσουμε τους Εαυτούς μας!"Ποιός είμαι" θα είναι μία δημιουργική προσέγγιση του εαυτού μας, με όποιο τρόπο νομίζουμε ότι μπορεί αυτός να παρουσιαστεί (ζωγραφική, κολλάζ, κείμενο...). "Ποιός/α είμαι, εγώ ο/η δημιουργός του έργου", "Ποιός/α είμαι: η τάξη μου" , "Ποιός/α είμαι:το σχολείο μου", "Ποιός/α είμαι: ο/η δάσκαλος /α μου , ο/η καθηγητής/τρια μου". Καλή έμπνευση!!

τα εργα που δεν αναρτήσατε ως τώρα μπορούν να αναρτηθούν με ειδικό τίτλο για να διακρίνονται
(π.χ. κι άλλα τοπία, λίγα τοπία ακόμα, τοπία που δεν αναρτήσαμε κλπ)

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Ο Εαυτός μου με Σύμβολα

Αλέξης Διονυσακόπουλος, Ε1

Δημήτρης Λαϊνάς, Ε1

Δημήτρης Μιχαήλ, Ε1

Γεωργία Ηλιοπούλου, Ε1
παρουσιάζω τον εαυτό μου

Εγώ και το Σχολείο μου
Εγώ και οι Συμμαθητές μου
Εγώ και η Πόλη μου
και άλλες ιστορίες

Ημέρα 8η